dissabte, 9 de maig de 2020

MESURES DE SEGURETAT A LES SESSIONS PRESENCIALS DE TERÀPIA

Des del 4 maig el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ens autoritza als psicòlegs clínics sanitaris a reprendre les sessions presencials, per tal de dur-les a terme seguint les mesures de seguretat sanitàries recomanades introduiré els següents canvis en el protocol de les sessions:


-  La sessió continua tenint una durada d'entre una hora i una hora i quart. Es prega ser el màxim de puntual a la sessió ja que s'ha d'acabar a l'hora establerta, doncs deixo un marge de 15 minuts entre client i client per poder desinfectar el mobiliari i materials utilitzats, així també evitem haver-nos de trobar amb altres clients a la sala d'espera.

- El client ha d'arribar a la consulta amb la mascareta posada, jo també el rebré amb la mascareta. No ens podem fer petons ni abraçades.

- Els poms de la porta d'entrada i de la sala de teràpia només el tocaré jo, méncarregaré d'obrir i tancar les portes.

- A la sala d'espera ofereixo al client solució hidroalcohòlica per higienitzar les mans, el pot només el tocaré jo. Jo també me'n posaré.

- Evitarem dins la mesura del possible la utilització del bany per part del client. En el cas que sigui absolutament necessari el seu ús el bany serà higienitzat abans de l'arribada del proper client.

- Entrem a la sala de teràpia i ens assentem a cadires de plàstic que guarden un distància entre sí de dos metres. No podem treballar al sofà de terra ni a les butaques, ja que aquests materials són porosos i no els puc netejar amb facilitat.Quan s'acabi cada sessió netejaré les cadires amb una baieta i una dissolució d'aigua i llegiu.
- El client dipositarà els seus objectes personals a l'interior de la sala de teràpia, a sobre de la cadira o a dins d'una caixa de plàstic  que li facilitaré.

- Durant la sessió respectem la distància de seguretat de 2 metres i ens podrem retirar les mascaretes per tal de poder veure l'expressió facial, que ens dóna una informació emocional que és molt valuosa en el procés terapèutic. En el cas que en algun moment de la sessió la intervenció terapèutica impliqui una distància més curta ens posarem de nou la mascareta i la mantindrem posada fins que tornem a recuperar la distància de seguretat de 2 metres. En el cas que fos molt necessari tocar al client ho faré amb el mínim de contacte possible i després ens tornarem a higienitzar les mans amb la solució hidroalcohòlica.

- Durant la sessió podrem veure aigua si ho necessitem, jo ompliré els gots d'aigua i utilitzarem gots de plàstic d'un sol us. En acabar la sessió el client llençarà el got utilitzat en una paperera preparada per aquest ús.

- Durant la sessió podem utilitzar alguns materials de suport per explorar les demandes terapèutiques del client. Aquests materials són tots de plàstic per tal de facilitar la seva neteja posterior,  apareixeran exposats a les vitrines de la sala d'espera ( Manresa) i a l'armari de la sala de teràpia (Sabadell) que tindran les portes obertes. Amb les consignes o propostes que jo faci el client triarà els materials que necessiti per fer l'exploració terapèutica, fent primer una exploració ocular, i tocant només aquells materials que realment necessiti per fer el seu treball. Els materials els dipositarà a sobre d'una tauleta que tindrà un taulell de fòrmica a sobre, i el treball d'exploració es realitzarà a sobre d'aquesta superfície. Els materials o objectes els manipularà només el client.

- En acabar la sessió ens tornarem a posar la mascareta per aixecar-nos de la cadira, sortir de la sala i acomiadar-nos, sense tenir contacte físic.

- Per realitzar el pagament de la sessió hi haurà una safata de plàstic on el client dipositarà els diners i on jo dipositaré el canvi en el cas que sigui necessari. Al sortir de la sala ens tornarem a netejar les mans amb la solució hidroalcohòlica.

- En els 15 minuts de pausa entre client i client jo desinfectaré les cadires, la caixa de plàstic dels objectes personals, la safata dels diners, retiraré els objectes que hi hagi sobre la taula de treball i els ficaré dins d'una galleda amb aigua ben calenta i llegiu, netejaré la superfície de fòrmica, higienitzaré el bany en el cas que hagi estat utilitzat i em rentaré les mans, de manera que la sala i el mobiliari quedarà disponible per al proper client.

Aquest serà el procediment a seguir mentre les autoritats del país així ho prescriguin.

Continuaré realitzant sessions online per a tots aquells clients i clientes que ho sol·licitin, la pràctica acumulada durant tot el període de confinament em permeten recomanar també aquest format terapèutic, ja que que  sessions són tan efectives i terapèutiques com les presencials.

Desitjo poder continuar acompanyant als clients i clientes amb la màxima disponibilitat, eficiència i rigor terapèutic, treballant des del cor i posant a la seva disposició els recursos necessaris per tal que puguin explorar i avançar en el seu procés de transformació personal.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada